Renovatie project Den Helder

Onze opdrachtgever : Woningstichting Den Helder
Renovatie van 73 woningen Basstraat e.o. te Den Helder.


Van 50 woningen wordt het gehele dakpakket, inclusief het dakbeschot verwijderd. De bestaande balklaag wordt voorzien van nieuwe geïsoleerde dakplaten en een 2 laags mechanisch bevestigd bitumineus dakbedekkingsysteem. De dakranden worden door middel van houten regels verhoogd en voorzien van nieuwe boeidelen. De overige 33 woningen worden voorzien van een nieuwe bitumineuze toplaag.